Jednotlivé esence

Alpine Mint Bush

product_images_800x600_4_jpg_33_282_4fed906c6988a_alpine_mint_bush

– duševní a emoční vyčerpání, smutek, tíha zodpovědnosti všech, kteří pečují o druhé (ošetřovatelé, pečovatelé, léčitelé)

+ revitalizace sil, obnovení entuziasmu, oživení, radost z činnosti

Popis

Tato květina roste na kamenitých srázech horských oblastí jihovýchodní Austrálie. Esence pracuje na mentální a emocionální úrovni. Je určena lidem, kteří pracují v oblasti léčení, péče o zdraví a pečovatelství, kde je značný podíl odpovědnosti za druhé lidi. Dávají ze sebe mnoho jak fyzicky tak emocionálně, často naslouchají potřebným a bolavým lidem. Tito „pečovatelé“ mohou být ohroženi vyčerpáním nebo ztrátou  víry. Mohou dosáhnout takové úrovně únavy, že se jim může zdát, že jim život už nepřináší radost.

Alpine Mint Bush může navrátit těmto lidem radost ze života a obnovit nadšení do práce, kterou dělají.

Angelsword

product_images_800x600_4_jpg_34_285_4fed9405916d4_angelsword

-neschopnost spojení se svým Vyšším vědomím, spiristické ovládnutí, duchovní nejasnost

+ jasnější rozpoznávání vzkazů Vyššího vědomí a komunikace, zpřístupnění vlastních darů a schopností, uvolnění negativních spiristických energií

Popis

Tato obdivuhodná květina roste v horských oblastech Austrálie. Esence napomáhá dosažení vlastní spirituální pravdy tím, že prolomí zmatky nebo desinformace, resp. napomáhá člověku rozeznat úroveň pravdy v “chanelled messages“. Rostlina připomíná mnicha ve fialovém rouchu, zdůrazněném žlutými tyčinkami ve třetím oku. Užívání této esence umožní přístup k a znovunabytí již dříve získaných darů z minulých životů. Angelsword chrání proti vnějším vlivům a entitám, takže člověk je schopen přijímat informace ze svého vyššího Já bez rušivých vlivů. Zatímco Fringed Violet napravuje poškozenou auru, Angelsword uvolňuje všechny energie, které vstoupily, zatímco aura byla otevřená.

Autumn Leaves

product_images_800x600_4_jpg_35_286_4fed945153301_autumn_leaves

-potíže při přechodu z fyzické úrovně na duchovní úroveň

+ nechat být a jít dál, zvýšení uvědomění a komunikace s blízkými osobami na duchovní úrovni

Popis

Autumn Leaves je esence připravena z podzimního listí v posvátné oblasti, přesně v okamžiku, kdy padaly ze stromu. Prvotní vzkaz při výrobě esence byl, že je určena lidem, kteří umírají. Je pro ně nesmírně důležité cítit pomoc a oporu zvláště od členů rodiny, kteří jsou již po smrti. Aumtumn Leaves pomůže s touto velmi důležitou transformací duše. Esence se užívá v případě jakýchkoliv velkých změn. Umožní člověku vzdát se starého zajetého systému a otevřít se novým věcem. Často je tato esence vybírána dětmi, které prochází v ranném věku velkým množstvím změn. Pomůže jim přizpůsobit se a porozumět.

Banksia Robur

product_images_800x600_4_jpg_36_289_4fed94ba34b96_banksia_robur

-sklíčenost, letargie, frustrace

+ radost ze života, entuziasmus, zájem

Popis

Bansia Robur, obecně známá pod názvem Banksia bahenní, se běžně nachází na březích potoků. Tato esence působí na dočasnou ztrátu chuti a nadšení v důsledku únavy, zklamání a frustrace. Na rozdíl od Old Man Banksia, je tato určena lidem, kteří jsou normálně velmi dynamičtí. Pomůže jim vybřednout z „marastu“, v němž se přechodně nacházejí  a najít opět pevnou zem. Výborná je denní koupel, nebo dvě, s přídavkem sedmi kapek esence do každé koupele. Napomůže tak spláchnout negativitu.

Bauhinia

product_images_800x600_4_jpg_37_290_4fed951c6702c_bauhinia

-bránění se změně, strnulost, nepoddajnost, neochota

+přijetí, objektivnost, nepředpojatost

Popis

Bauhinia  napomáhá  přijetí nových konceptů a myšlenek, pokud se vyskytuje nějaké váhání či odpor k jejich přijetí. Může dokonce pomoci  i pokud je ve vašem okolí nějaká osoba, která vás rozčiluje/štve, kterou nemáte rádi. Např. vaši noví sousedé jsou lidé jiné národnosti a přestože nejste rasista, nemusí se vám to líbit, nechcete akceptovat jejich jiné způsoby a zvyky.

Tato esence je také dobrá pro staré lidí, kteří mají příliš ztrnulé návyky.

Billy Goat Plum

product_images_800x600_4_jpg_38_293_4fed9635e6231_billy_goat_plum

Užívá se, když cítíme stud a nejsme schopni akceptovat své fyzické tělo.

Přínáší přijetí sebe sama a svého fyzického těla, potěšení a radost ze sexu.

Popis

Billy Goat Plum se používá na pocity studu, sebenenávisti a odporu k sobě sama. Pro lidi, kteří  mají odpor k sexu a cítí se jím pošpinění. Také pro ty, kteří nejsou spokojeni, jak vypadají např. akné, ekzém, velký nos, malá prsa apod.

Black-eyed Susan

product_images_800x600_4_jpg_39_294_4fed97876d3f3_black_eyed_susan

-netrpělivost, neustále v pohybu, neschopnost zastavení se, neustálá snaha něčeho dosáhnout

+vnitřní klid, zpomalení a zklidnění se

Popis

Black-eyed Susan je určera lidem, kteří jsou netrpěliví a stále v běhu. Tito lidé jsou v neustálém pohybu a jejich život je přeplněn povinnostmi. Tato esence jim umožní zpomalit, dosáhnout vnitřní klidu, ticha a vnitřního vedení.

Bluebell

product_images_800x600_4_jpg_40_297_4fed98a45ea7e_bluebell

-uzavřenost, strach z nedostatku, lačnost, přísnost

+ otevření srdce, důvěra, hojnost, sdílení radosti, bezpodmínečná láska

Popis

Esence Bluebell byla připravena v Olgách, v jednom z nejdůležitějších spirituálních center Austrálie. Tato esence pomáhá otevřít srdce. Je určena těm, kteří jsou odtrženi od vnímání vlastních pocitů. Emoce zde jsou, ale uvězněny uvnitř. Tito lidé mají podvědomý strach vyjádřit pocity lásky, radosti apod. z obavy, že jejich pocity jsou konečné a neobnovitelné. Jednají z podvědomé obavy, že těchto pocitů nemají dost a pokud projeví to, co cítí, rozdají se, nic jim nezůstane a pak nebudou moci přežít. Tato obava může často být zakrývána přísným, nekompromisním, rázným až autoritativním chováním.

Boab

product_images_800x600_4_jpg_41_298_4fed98fd7db20_boab

-zapletenost v negativních rodinných vzorcích, oběti zneužívání a předsudků

+

uvolnění rodinných vzorců, vyčištění jiných karmických spojení

Popis

Strom boab roste pouze v oblasti Kimberley v severozápadní Austrálii. Je to jedna z nejmocnějších esencí, která přinesla hluboké změny. Boab pročišťuje  negativní emocionální a mentální rodinné vzory, které se přenášejí  po generace. Boab umí vyhledat a vyčistit tyto zažité vzory  a všechna s nimi spojená přesvědčení. Tato esence je velmi prospěšná pro ty, kteří mají vlastní zkušenost se zneužitím nebo křivdou od jiných lidí. Také pomáhá vyčistit   záporné cesty karmy  mezi lidmi. Pokud je použita ve spreji, může být velmi účinná při odstranění negativních energií, obzvláště v kombinaci s Fringed Violet, Angelsworth a  Lichen. Boab může přetnout řetěz, kterým bylo spoutáno lidské vědomí po tisíce  let.

Boronia

product_images_800x600_4_jpg_42_301_4fed997573f0d_boronia

-posedlé myšlenky, zlomené srdce, nemožnost se pohnout vpřed

+ jasnost, vyrovnanost, kreativní vizualizace

Popis

Boronia se používá na posedlost – myšlenkou, událostí, věcmi  nebo nápady, které jsou „zaseklé“. Vede k ujasnění a soustředění. Dobře se kombinuje s Bottlebrush pro vyrovnání se s ukončeným vztahem, kde i po rozchodu existuje pořád vazba na druhou osobu. Také zvyšuje soustředění na kreativní představivost.
Boronia v kombinaci s esencí Bottlebrush řeší návykové chování – kouření, kousání nehtů…

Bottlebrush

product_images_800x600_4_jpg_43_302_4fed99cbf2e68_bottlebrush

-nevyřešený vztah s matkou, přetížení významnými cykly v životě (např. dospívání, těhotenství, rodičovství, stárnutí, umírání)

+ jasné myšlení, klid, schopnost vyrovnat se se změnami a jít dál, pouto matka/dítě

Popis

Bottlebrush pomáhá lidem projít obdobím podstatných životních změn, přemoci ochromení, které je často provází, např. odchod do důchodu, přechod (menopauza), puberta, úmrtí apod. Odsouvá minulost  a umožní  člověku pokračovat. Vynikající pomoc pro těhotné ženy a čerstvé matky, které mají pocit neadekvátnosti (nedostatečnosti, neschopnosti). Pomůže projít těhotenstvím až do doby po porodu a napomůže vytvořit vztah mezi matkou a dítětem. Tuto esenci je často nutné podávat pouze po dobu jednoho týdne.

Bush Fuchsia

product_images_800x600_4_jpg_44_305_4fed9e7785af3_bush_fuchsia

-mentální nepřítomnost, nervozita z projevu na veřejnosti, ignorace vlastního „selského rozumu“, nemotornost,koktání

+ zlepšení slovního projevu, spojení se s vlastní intuicí, porozumnění složitým informacím, sloučení mužského a ženského aspektu,vyrovnání pravé a levé hemisféry

Popis

Bush Fuchsia napomáhá při hledání řešení problémů a otevírá cestu k intuici – pomáhá člověku věřit svým vlastním vnitřním pocitům. Pomáhá uvést do rovnováhy logické/racionální a intuitivní/tvořivé, tzn.integrovat (spojit, sjednotit, scelit) mužský a ženský aspekt. Dodá člověku odvahu a přehled při veřejném projevu a také schopnost sdělit svůj názor a přesvědčení.
Je to jedna z hlavních esencí při léčbě ADHD, ADD a autismus. Integruje pravou a levou hemisféru, přední a zadní mozek.

Bush Gardenia

product_images_800x600_4_jpg_45_306_4fed9ec806929_bush_gardenia

-vyhoření vztahu, opotřebovanost, zájem pouze o sebe sama, neuvědomění si potřeb druhého

+ vášeň, obnova zájmu o partnera, zlepšení komunikace

Popis

Bush Gardenia slouží na obnovení schopnosti cítit a mít zájem o vztah k druhým i k sobě samotnému (ev. napomoci navázání vztahu). Pomáhá přiblížit se těm, kteří se od sebe vzdalují, protože jsou příliš zabraní do vlastního světa (kariéra, koníčky apod.). Je to, jako by tato esence pomohla  člověku uvidět, co jeho partner dělá a cítí a pomohla mu odhalit, co je třeba udělat, aby se mohli k sobě vrátit. Nejedná se pouze o vztah mezi mužem a ženou ale také o vztahy v rodině. Tato rostlina má  podobné květy i vůni jako  keř, který se pěstuje v zahradách, jedná se  avšak o vysoký strom rostoucí na tropickém severu, tvarem podobný eukalyptu.

Bush Iris

product_images_800x600_4_jpg_46_309_4fed9f3a7a875_bush_iris

-strach ze smrti, materialismus, fyzická přemíra, ateismus, lakota

+ duchovní probuzení, přijmutí smrti jako přechodný stav, odblokování základní čakry a centra důvěry

Popis

Esence Bush Iris byla vyrobena jako jedna z prvních. Je to esence na otevření člověka k jeho vlastní spiritualitě a umožní mu přístup k vyššímu vnímání. Je to výborná pomoc pro ty, kdo právě začali meditovat nebo se snaží o „vědomý“ duchovní růst . Otevírá třetí oko.

Crowea

product_images_800x600_4_jpg_47_310_4fed9f8b821e2_crowea

-konstantní obavy, pocit, že není něco v pořádku

+ mír a klid, nalezení rovnováhy, jasnost v pocitech

Popis

Pro lidi, kteří si nejsou sami sebou zcela jisti, jsou trochu vyvedeni z rovnováhy.

Crowea je určena lidem, kteří neví, co vlastně cítí. Je výborná na obavy a úzkost, pro ty, kteří  si stále  dělají starosti, i když k tomu není důvod. Tato purpurová květinka má pět okvětních lístků s výrazným vyvýšeným středem. Pětka se v numerologii  vztahuje k emocionálnímu středu a k integraci emocí.

Dagger Hakea

product_images_800x600_4_jpg_48_313_4feda07cbdd29_dagger_hakea

-zlost, rozmrzelost, hořkost vůči vlastní rodině, přátelům, k bývalým partnerům

+ odpuštění, otevřené vyjádření pocitů

Popis

Dagger Hakea je určena lidem, kteří cítí  nelibost, hořkost a zášť vůči  těm, s nimiž si byli  velmi blízcí, např. členové rodiny nebo bývalí milenci. Tento odpor často nebývá otevřeně dáván najevo. Pracuje s potlačeným vztekem a tím působí blahodárně na funkci jater.Rostlinka má název podle pichlavých jehliček, které jí vyrůstají na listech.

Dog Rose

product_images_800x600_4_jpg_49_314_4feda0cd0491a_dog_rose

-bázlivost, bojácnost, stud, nejistota, obavy

+ sebedůvěra, kuráž, schopnost obsáhnout plně život

Popis

Udivující na této rostlince je to, že její převislé květy jako by měly zakulacená a svislá ramena, jako poražený člověk. Je to esence pro potírání obav, malých strachů – ne hrůzy. Překonání strachu umožní zvýšený tok životní síly, kvality života a sebevědomí. Je také pro stydlivé, bázlivé, nejisté a nervózní lidi.

Dog Rose of The Wild Forces

product_images_800x600_4_jpg_50_317_4feda155b7d91_dog_rose_wild_forces

-strach ze ztráty kontroly, hysterie, bezdůvodná bolest

+ klid a nalezení rovnováhy emocí v dobách vnitřního i vnějšího nepokoje

Popis

Esence Dog Rose of the Wild Forces je vyrobena pouze z rostlin, které rostou  ve Viktorii pod vodopády Mackenzie, kde se chvějí nad vzdouvající se zpěněnou vodou. Jinak se běžně nachází poblíž vody a stejně jako Dog Rose a působí na strach. Používá se, když má člověk strach ze ztráty sebeovládání, když emoce, které cítí uvnitř sebe nebo v bezprostředním okolí jsou tak silné, že hrozí kolaps. Na vyšší úrovni učí pochopit nutnost ovládat emoce tak, aby jich intenzita nenarušila přirozenou energii člověka.

Five Corners

product_images_800x600_4_jpg_51_318_4feda358a656b_five_corners

-nedostatek sebeúcty, sebelásky, sebedůvěry

+ nalezení vlastní vnitřní síly, přijetí sebe sama, oslava vlastní krásy – jedinečnosti

Popis

Tato vysoká pyšná rostlina získala svůj název podle plodů, které mají pět cípů. Pět cípů odpovídá anatomické pozici roztažených rukou a nohou s hlavou uprostřed. Tato esence umožňuje životní síle proudit těmito pěti centry. Když to nastane, člověk se cítí dobře a silně. Cítí lásku k sobě a ke své kráse. Esence napravuje nízké sebevědomí, nedostatek sebedůvěry a úbytek lásky k sobě.

Flannel Flower

product_images_800x600_4_jpg_52_321_4feda3e205d7d_flannel_flower

-odpor k fyzickým dotekům, necitlivost u mužů, problémy s intimním životem

+ něžnost a citlivost v dotecích, důvěra, otevřenost, schopnost vyjádření vlastních pocitů, radost z fyzické blízkosti

Popis

Okvětní lístky této květinky jsou na dotek jako flanel. Přímo vyzývá k doteku a pohlazení. Esence z ní je pro lidi, kterým není příjemný fyzický kontakt a dotýkání. Často mají potíže s udržením své vlastní osobní hranice (dodržují ji až moc). Je určena především mužům, jimž přináší měkkost, něhu a citlivost při doteku. Napomáhá člověku důvěřovat a vyjádřit, zvláště slovně, jeho vnitřní city -vnímání. Přináší radost do fyzického vyjádření jak mužům, tak i ženám.

Freshwater Mangrove

product_images_800x600_4_jpg_53_322_4feda4329c2d8_freshwater_mangrove

-uzavřenost srdce díky očekáváním a předsudkům, které byly naučené, často generační ne osobně získané

+ otevřenost novým zkušenostem, získání nového/jiného náhledu, zdravé zpytování tradic a tradičních přesvědčení

Popis

Tento kvetoucí strom roste na březích potoků a vyschlých koryt a v bažinách.v Severním teritoriu. Léčivá schopnost této esence spočívá v tom, že uvolňuje mentální předsudky, umožní srdci se otevřít bez předchozího posouzení. Je určena lidem, kteří odmítají nebo již mají vytvořený názor na něco, aniž by to poznali. Často je semeno tohoto zaujetí zaseto před dlouhou dobou. V mnoha případech se jedná o celé generace, jako např. v zemích, kde se předávají náboženské předsudky a jsou přijímány mladými bez výhrad a zkoumání. Mnoho předsudků vzniká v důsledku všeobecného společenského a kulturního přesvědčení, že něco nemůže být jinak. Tato esence má potenciál umožnit nám plně vnímat a být otevřený v obou úrovních jak mentální tak i srdeční, novým vjemovým posunům či prostředkům a všem změnám, které přináší tato doba. Tato esence je pro lidi, kteří už odmítli nebo si udělali vlastní názor na něco, co nikdy nezkusili (prostě nejím to, aniž bych to někdy ochutnal), zatímco Slender Rice Flower řeší stejný problém předsudků, ale které jsou zapříčiněné svojí vlastní zkušeností.

Fringed Violet

product_images_800x600_4_jpg_54_325_4feda49b69b44_fringed_violet

-poškození aury, úzkost, nedostatečná spirituální ochrana

+ odstranění efektů, které zanechaly nedávné nebo staré úzkostné události, uzdravení poškozené aury, duchovní ochrana

Popis

Na úpravu poškozené aury, když došlo k šoku, žalu, zármutku např. po zneužití nebo napadení (může to být i mentální či emocionální – nemusí to být jen fyzické). Tento prostředek pomáhá udržet psychickou ochranu, zvláště u lidí pracujících v psychické oblasti. Použita v kombinaci s Flannel Flower nebo Wisteria je výhodná pro ty, kteří utrpěli potupu, zneužití, klam.

Green Essence

product_images_800x600_4_jpg_55_326_4feda570a9f32_green_essence

-emoční utrpení spojené se střevní a kožní poruchou

+ harmonizuje vibrace plísně, čistí

Popis

Green esence je vyrobena ze stonků a listů tradičních čerstvých bylin. Při výrobě se používá stejná metoda jako u květových esencí. Esence slouží na celkovou harmonizaci. Odstraňuje z těla parazity, čistí ho od plísní a kvasinek. Nejčastěji se užívá vnitřně 3x denně 5 minut před jídlem. Používá se na problémy s pokožkou- ekzémy, lupénku a plísňové infekce. Dělají se koupele postižených míst, do mísy s vodou se přidá 7 kapek esence nebo se místa postřikují pomocí rozprašovače. Ideální je kombinovat koupele a vnitřní užívání po 14 dnech.
Spolu s esencí Peach-flowered Tee-trea odstraňuje kvasinkové infekce.

GREEN ESENCE SE NESMÍ NIKDY UŽÍVAT VNITŘNĚ A VNĚ SOUČASNĚ

Green Spider Orchid

product_images_800x600_4_jpg_56_329_4feda65bab382_green_spider_orchid

-noční můry – fóbie z minulých životů, silná negativní reakce na krev

+ telepatická komunikace, neposkytnout informace dříve než nastane správný čas, naladění se

Popis

Green Spider Orchid byla vyrobena ve Viktorii a má souvislost s vyšším učením, filosofií a hlubším vhledem dovnitř. Může napomáhat v práci s telepatií, naladit člověka, aby byl více vnímavý nejenom vůči ostatním lidem, ale vůbec ke všemu. Je pro lidi, kteří učí spirituální záležitosti a duchovní porozumění. Tato esence pomáhá tyto vědomosti předávat – zprostředkovávat. Pomáhá nám také rozeznat, kdy se máme podělit o své spirituální zkušenosti, znalosti a kdy ne, kdy je třeba čekat, až na to bude vytvořen dostatek energie. Může působit také na uvolnění strachů, nočních můr a fóbií pramenících z minulých životů.

Grey Spider Flower

product_images_800x600_4_jpg_57_330_4feda6ab2e539_grey_spider_flower

-teror, strach z útoku nadpřirozených sil

+ víra, klid, odvaha

Popis

Grey Spider Flower se používá na uvolnění extrémního strachu zvláště takového, který byl vyvolán při život ohrožujících situacích anebo při psychickém útoku. Uvolňuje paniku a noční můry, esence vrátí víru a důvěru. Je s podivem, že vždycky, když jsem trhal tuto květinu pro výrobu této esence, jsem vždy narazil na pavouka. Pavouci jsou považováni za prapůvodního představitele prvotního strachu.

Gymea Lily

product_images_800x600_4_jpg_58_333_4feda752ac5f0_gymea_lily

-arogantnost, žádostivost být středem pozornosti, toužící po úspěchu, síla a dominance

+ respekt vůči okolí, ocenění druhých, vděčnost, lidskost

Popis

Známa také jako Obří lilie – tato neobyčejná rostlina mívá velké červené květy na vrcholu stonku vysokém až čtyři metry. Jelikož jsou tak vysoké, květy nejsou ze země zřetelně vidět. Tento lék je na přemíru pýchy a arogance a pomáhá přinést pokoru. Esence pomáhá dosáhnout k energii arogance a převést ji na schopnost dosáhnout skvělých výšin. Dává sílu těm, kteří jsou napřed před svými vrstevníky a pomáhá jim zůstat na vrcholu. Gymea Lily je také velmi užitečná lidem, jejichž osobnost je velmi extrovertní, nebo těm, kteří jsou dominantní, nároční a velmi charismatičtí, kteří si umí prosadit své. Je též pro lidi, kteří jsou rádi, když je ostatní vidí a vnímají a kteří usilují o osobní kouzlo a prestiž.

Hibbertia

product_images_800x600_4_jpg_59_334_4feda79b22b69_hibbertia

-touha po získávání informací až fanaticky usilující o sebe zlepšení, přílišná sebe disciplína, nadřazenost

+ spojení se s vlastní moudrostí, sebe přijetí, využití znalostí

Popis

Hibbertia je určena lidem, kteří jsou přísní nebo dokonce fanatičtí sami k sobě ve zvyšování vlastní kvalifikace, jsou nadřazení nebo k těm, kteří používají jejich znalostí k získání nadvlády. Neustále hltají informace a filozofie čistě proto, aby z nich byli lepší lidé, ale často tak činí bez jejich opravdového vstřebání. Pomocí této esence přijmou tito lidé sami sebe, své vlastní vrozené znalosti a zkušenosti, schopnosti, aniž by chtěli být ostatním nadřazeni.

Christmas Bell

product_images_800x600_4_jpg_60_337_4feda7fb7356c_christmas_bell

—strach z nedostatku, pocit strádání

+ napomáhá k manifestaci přání

Popis

Christmas Bell se nachází v Terry Hills v blízkosti Sydney v oblasti, kde Ian White žije. Rostlina vyrůstá do výšky 60 cm má trubicovité červené květy se žlutým okrajem. Kvete od prosince do února. Jméno rostliny vypovídá o léčebných účincích – Vánoční Zvon. Vánoce jsou spojeny s dárky – s dáváním a přijímáním. Je určena lidem, kteří žijí s pocitem nedostatku. Domnívají se, že nejsou hodni bohatství. Esence pomáhá manifestovat přání. Nemusí to být pouze na materiální úrovni.

Illawara Flame Tree

product_images_800x600_4_jpg_61_338_4feda8435cf3e_illawarra_flame_tree

—pocit zdrcení z odmítnutí, strach z převzetí zodpovědnosti (např. rodičovství), pocit nepatřičnosti, sebe odmítání

+ jistota, sebedůvěra, sebe přijetí

Popis

Illawara Flame Tree je určena lidem, kteří trpí velkým pocitem odmítnutí nebo přehlížení. Toto odmítnutí je hluboce pociťováno a je velmi mučivé. Esence je také pro sebeodmítání nebo pro osobu, která je znepokojena novým zážitkem, např. rodičovstvím, nebo která má obavy ze zodpovědnosti. Tato esence pomůže lidem učinit první krok. Je také užitečná pro ty, jejichž numerologická čísla jsou 11, 22 nebo 33 – lidi, kteří mají obvykle udělat velmi důležitou práci v tomto životě. Je vhodná pro děti – odmítnutí od spolužáků, nepřijmutí do kroužku atd.

Isopogon

product_images_800x600_4_jpg_62_341_4feda8a2357d5_isopogon

-neschopnost poučení se z minulých zkušeností, tvrdohlavost, zarytost, dominující intelekt

+ připomenutí si dávno zapomenutých schopností a dovedností, spojení srdce a hlavy, odproštění se od manipulace a kontroly

Popis

Tato esence je pro ty, kteří žijí převážně „ve své hlavě“. Jsou ovládáni svým rozumem a často se u nich objevuje oddělení srdce a hlavy. Tato esence, stejně jako Tall Yellow Top, spojuje srdce a hlavu. Pomáhá zvláště těm lidem, kteří ovládají pomocí tvrdohlavosti, houževnatosti. Umožňuje také znovuzískání dávno zapomenutých dovedností a informací. Když žluté květy této rostliny zvadnou, zanechají po sobě malé šedé kulaté plody, které na rostlině zůstávají mnoho let. V duchovní symbolice reprezentuje žlutá barva moudrost a vědomosti.

Jacaranda

product_images_800x600_4_jpg_63_342_4feda8f3a4992_jacaranda

-rozptýlenost, neklid, proměnlivost nálad, uspěchanost

+ rozhodnost, rychlé myšlení, nalezení rovnováhy

Popis

Jacaranda je určena lidem, kteří jsou váhaví, nikdy nedokončí věci, protože je neustále mění. Mezi Sundew a Jacarandou je jemný rozdíl. Sundew se obrací ke snílkům („vesmírný kadet“), zatímco Jacaranda je pro ty, kteří váhají, jsou „všude kolem“ a neustále mění názory.

Kangaroo Paw

product_images_800x600_4_jpg_65_345_4fedab4684117_kangaroo_paw

-neohrabanost, netaktnost, necitlivost

+ laskavost, senzitivita, potěšení ze společnosti lidí

Popis

Kangaroo Paw je určena lidem, kteří jsou nezralí a sociálně neschopní. Nevědí pořádně, jak vycházet s ostatními. Mohou být velmi necitliví, protože jsou natolik zaměření sami na sebe, že jim unikají signály a potřeby lidí okolo. Mohou být velmi sebestřední.

Kapok Bush

product_images_800x600_4_jpg_66_346_4fedab9048e87_kapok_bush

-apatie, netečnost, vystrašenost, lhostejnost, bez nadšení, váhavost

+vstřebání informací, odvaha zkusit nové věci, vytrvání, vnímavost

Popis

Kapok Bush je určena lidem, kteří mají tendenci se snadno vzdát, kteří se nechají snadno odradit. Dokáže také lidem dát přehled jejich plánu nebo situace a pak jim dovolí je postupně uskutečnit. Může pomoci i pro toho, kdo pracuje s technologií nebo stroji – usnadnit mu pochopení toho, jak fungují.

Lichen

product_images_800x600_4_jpg_67_349_4fedac02654e7_lichen

— nevědomí co hledat při odchodu za Světlem, zemské pouto v astrální úrovni

+ usnadňuje přechod do Světla, napomáhá oddělení fyzického a astrálního těla, uvolňuje energie, které jsou vázány k zemi

Popis

Lichen roste v Austrálii, Evropě a v Americe. Jedná se o velmi zajímavou skupinou rostlin, které zaujímají v rostlinné říši zvláštní postavení. Se stromy, keři nebo roslinami, na kterých roste vytváří specifický vztah.  Esence byla vyrobena z kořenového systému a šupinkovitých listů. Esenci používají lidé, kteří se blíží úmrtí. Lichen pomůže duši najít cestu vzhůru. Materiálně založení lidé mohou zůstat v astrálním pásmu, připoutáni k Zemi, protože neví, kde pokračuje jejich cesta. V případě autonehod a náhlé smrti je vhodné rozprášit  v místě tragédie esenci Vyčištění prostoru, která obsahuje Lichen. Lidé, kteří spáchají sebevraždu obyčejně zůstavají určitou dobu v astrálním úrovni, což je jejich karmickým trestem. Tato esence pomůže lépe zvládnout pobyt v této temné rovině.

Lichen je také výborný v období velkých změn např. změna kariéry. Na podvědomé úrovni čistí stereotypní zažité chování.

Little Flannel Flower

product_images_800x600_4_jpg_68_350_4fedac523ba9e_little_flannel_flower

—popření vnitřního dítěte, přílišná vážnost u dětí i dospělých

+ bezstarostnost, hravost, radost

Popis

Tato esence se obrací k dítěti v nás. Oslovuje vyjadřování hravosti, schopnosti být bezstarostný a prožívat spontánně radost. Je pro lidi, kteří považují život za chmurnou a vážnou záležitost. Je také pro děti, které mají tendence růst příliš rychle, které na sebe berou potíže světa a zestárnou dříve, než přijde jejich čas. Pomáhá dětem navázat spojení s jejich duchovními rádci. Jemné bílé květy této rostliny pokrývají keř pokrývkou barev a bílým světlem, i když rostlina může být snadno přehlédnuta díky své velikosti.

Macrocarpa

product_images_800x600_4_jpg_69_353_4fedacc55ee3a_macrocarpa

—vyčerpanost, únava, zmoženost

+ entuziasmus, vnitřní síla, odolnost, výdrž

Popis

Macrocarpa je eukalypt, který roste v oblasti pšeničného pásu jihozápadní Austrálie, jehož trsy se objevují stále řidčeji a jen málo jich přežívá. Tento strom je největší květinou ze všech eukalyptů. Jak strom, tak květ mají nesmírnou sílu vycházející z jejich schopností. Tato esence přináší obnovení nadšení, odolnosti a vnitřní síly.

Mint Bush

product_images_800x600_4_jpg_70_354_4fedad19785b8_mint_bush

—znepokojenost, rozrušenost, zmatek často spojený s vyšším uvědoměním naší spirituality

+ snadná iniciace spirituality, jasné myšlenky, klid, schopnost zvládnout

Popis

Tato esence jako mnohé další byla vyrobena v Údolí větrů ve Winds in the Olgas (nebo Kata tjuta) ve střední Austrálii. Mint Bush je pro duchovní strasti a soužení, které člověka trápí před započetím, když má člověk pocit, že je zkoušen, často až k nejzazší hranici. Tehdy je obvykle velice zmaten a mívá dokonce pocit, že je vše marné. Není to úplné zoufalství jako u Warathu, ale je to hodně o pocitu, že vše je příliš obtížné a že je toho k řešení příliš. Esence pomáhá vypořádat se se zbytečnostmi před tím, než se člověk dostane na novou duchovní úroveň.

Monga Waratah

product_images_800x600_4_jpg_71_357_4fedad8c828c9_monga_waratah

—nouze, strádání, závislost na někom/něčem, neschopnost dělat věci sám

+ posílení vlastního jedince, vůle, víra, že můžeme zlomit závislost na jakékoliv chování, převzetí zodpovědnosti za sebe sama

Popis

Monga Waratah se nachází v oblasti deštných lesů Nového jižního Walesu. Při prvním pohledu Vám bude tento květ připomínat Waratah bez „srdce“ květu.  Jako by květu něco chybělo – je tam cítít prázdnota.

Esence je určena lidem, kteří potřebují zaplnit prázdné místo v duši. Často je toto místo zaplněno návykovým chováním jako třeba kouření, nakupování nebo kousání nehtů. Proto je tato esence klíčová při odbourávání návyků. Kombinuje se s esencí Bottlebrush a Boronia. Monga Waratah dodá pocit naplnění, odvahy a síly. Vše se zvládne bez vnějších zásahů, to co člověk potřebuje najde pouze „ uvnitř sebe“. Esence odstraní potřeby někoho nebo něčeho druhého.

Mountain Devil

product_images_800x600_4_jpg_72_358_4fedadd6d2a8a_mountain_devil

—nenávist, zášť, pocit křivdy a ublížení, podezřívavost

+bezpodmínečná láska, štěstí, zdravé hranice, odpuštění

Popis

Tato esence pomáhá člověku vypořádat se s pocity zášti, zloby, žárlivosti a závažnými bloky při vyjadřování lásky. Je pro lidi, kteří mají tendence podezírat ostatní. Mountain Devil pomáhá vyvinout nepodmiňovanou lásku a přijetí. Pomáhá člověku vyjádřit zlost zdravým způsobem a tím vyvíjet rozumné hranice. Může otevřít cestu k odpuštění.

Mulla Mulla

product_images_800x600_4_jpg_73_361_4fedae5335182_mulla_mulla

—strach z ohně a horkých objektů, stres spojený s vystavením se žáru a slunci

+redukce efektu ohně a slunce (spáleniny, popáleniny), zbavuje hrůzy z ohně

Popis

Mulla Mulla se používá proti elektromagnetickému a slunečnímu záření. Je také vhodná pro osobní zotavení z otřesného zážitku popálení horkem nebo ohněm. Tato esence omezuje negativní působení ohně a slunečních paprsků. Je pro ty, kteří mají strach z ohně nebo plamenů (často z minulého života). Pokud je tento strach podvědomý, bude se často projevovat nedostatkem vitality, jako by si přál pohasnout. Pokud se osoba takto prezentuje, je možné – s přiměřeným vedením – odkrýt tento strach z ohně nebo horkých objektů. Tato esence byla vyrobena v Palmovém údolí, jedné z nejvíce horkých částí země, kde je možno nalézt jedny z nejstarších rostlin v Austrálii.
DOPORUČENÍ: Umístěte 4 lahvičky Mulla Mulla do rohu bytu/domu, nebo v bllízkosti elektrických spotřebičů – televize, počítačů atd.

Old Man Banksia

product_images_800x600_4_jpg_74_362_4fedaea4acbdb_old_man_banksia

— unavenost, unuděnost, flegmatismus, frustrace, sklíčenost

+ radost ze života, obnovení zájmu, entuziasmus

Popis

Old Man Banksia je určena lidem, kteří jsou vyčerpaní, frustrovaní a deprimovaní překážkami. Tato esence pomáhá vnést jiskru do života lidí, kteří jsou těžkopádní a pohybují se pomalu. Mají tendence být zodpovědní a spolehliví a vytrvale se trmácí, často skrývají svou vyčerpanost, zatímco bojují dál s neutuchajícím úsilím. Old Man Banksia je sukovitý a pokroucený strom a zdá se být studnicí staré moudrosti. Je jedním z prvních rostlin objevených Josephem Banksem.
Na fyzické úrovni se používá při problémech se štítnou žlázou.

Paw Paw

product_images_800x600_4_jpg_75_365_4fedafbaceb54_paw_paw

—být zavalen pod tíhou věcí, problémů, neschopnost řešit problémy a učinit rozhodnutí

+usnadnění přístupu k Vyššímu Já při řešení problému, snadnější vstřebání a přenos informací, integrace, klid, jasná hlava

Popis

Paw Paw se používá pro přizpůsobení a začlenění nových myšlenek a informací, zejména tam, kde je tendence se cítit zahlcen kvalitou a kvantitou informací. Jedním z rysů této rostliny je velmi úzký stvol, který se na vrcholku větví do velkého počtu listů a plodí velké a těžké ovoce. Tato esence by měla být používána tehdy, když je člověk neschopen vyřešit problém. Zaktivuje Vyšší Já, ve kterém je obsažena odpověď na všechny naše problémy. Ulehčí od břemene problémů, protože aktivuje intuitivní proces, který poskytne řešení.

Peach-flowered tea-tree

product_images_800x600_4_jpg_76_366_4fedb00eab3a4_peach_flowered_tea_tree

— extrémní změny nálad, neschopnost dokončit a dotáhnout věci do konce, snadno znuděný, hypochondrie, strach ze stárnutí

+ stabilita, schopnost dotáhnout věci do konce, přijmutí závazku, odpovědnost za své zdraví

Popis

Peach-flowered Tea-tree je určena lidem, s extrémním kolísáním nálady, pro hypochondry a zvláště pro ty, kteří mají strach ze stárnutí. Může být také použita pro lidi, kteří se snadno nadchnou a pak, z nejasného důvodu, své nadšení ztratí. Je pro ty, kteří nejdou za svým cílem a přesvědčením. Jakmile zapochybují, začnou se nudit a ztratí zájem. Pomůže vyvinout stabilitu, důslednost, hnací sílu a přesvědčení. Eliminuje chuť na sladké.
Na fyzické úrovni se používá při problémech se slinivkou břišní.

Philotheca

product_images_800x600_4_jpg_77_369_4fedb06d08443_philotheca

—neschopnost akceptovat ocenění a přijmout lásku, přílišná štědrost

+ schopnost přijmutí lásky, ocenění, uznání, zasloužené pochvaly

Popis

Philotheca umožňuje lidem přijmout poděkování za to, čeho dosáhli a „vpustit lásku dovnitř“. Tito lidé jsou často dobří posluchači a štědří, dávající lidé. Esence umožňuje ostýchavým lidem mluvit o jejich plánech a úspěchu. Ve svém přírodním prostředí je tato květina snadno přehlédnutelná a často zaměňovaná za jiné druhy.

Pink Flannel Flower

product_images_800x600_4_jpg_78_370_4fedb0c7b0f6e_pink_flannel_flower

—pocit, že život je hloupý a nezajímavý, neschopnost radovat se a ocenit aspekty každodenního života

+ vděčnost, schopnost ocenit a vážit si každého okamžiku, otevření srdeční čakry

Popis

Pink Flannel Flower je jedinečná esence. Patří mezi poslední, které Ian White vyrobil. Po dobu 50 let nebyla tato rostlina spatřena, někteří botanikové ji považovali za vymizelou. Nachází se pouze na dvou místech na zeměkouli, jedno z nich je pohoří Blue Mountain. Rostlina dosahuje výšky 40 cm. Květ je růžové barvy s 11 okvětními lístky. Když si na ni sáhnete je heboučká, připomínající flanel. Esence působí na srdce, srdeční čakru.Všichni se narodíme na planetu Zemi s otevřenou srdeční čakrou, která se postupně zavírá, když je duše raněna. Děti mají srdeční čakru plně otevřenou do 5 let. Pink Flannel Flower pomůže být stále otevřeni lásce, zdroji a být v kontaktu s jednotou. Růžová barva květu vypovídá o neuvěřitelné energie lásky. Esence probouzí v lidech vděčnost. Vděčnost za každodenní maličkosti, vděčnost za další nádherný den.

Pink Mulla Mulla

product_images_800x600_4_jpg_79_373_4fedb1384886f_pink_mulla_mulla

— dávné hluboké rány na psyché, pichlavá osobnost jako prevence proti ublížení, držení si odstupu od lidí

+ hluboké spirituální hojení se, důvěra a znovuotevření se

Popis

Tato jednoletka je nalézána v kamenitém vnitrozemí a má krásný, růžově purpurový konický květ. Pink Mulla Mulla je pro ty, kteří před dávným časem utrpěli hlubokou duchovní ránu, často ve své první inkarnaci, kdy se cítili opuštěni Duchem. To vedlo k hluboké jizvě na duši a psýše. Esence funguje na vnějších tělech a čistí poškození (a strach z duchovního opuštění), které brání jejich duchovnímu růstu. Na emoční úrovni je Pink Mulla Mulla pro ty, kteří si drží lidi od těla. Mají snahu zůstat v izolaci a nejsou schopni se vypořádat s ranou, zlem nebo nespravedlností, které mohou být pociťovány velmi hluboce. To se odráží v jejich postoji k lidem okolo, budí v nich podezření o lidských motivech a nedovoluje jim si odpočinout. Jsou často na stráži proti lidem, znova a znova je zraňují, mohou se bránit tím, že říkají zraňující věci. A to co říkají, nemusí vždy odrážet to, co opravdu cítí. Je to jen způsob, jak si udržet lidi v bezpečné vzdálenosti.

Red Grevillea

product_images_800x600_4_jpg_80_374_4ff16447c4248_red_grevillea

—„být na místě“, přecitlivělost, ovlivnění kritikou a nepříjemnými lidmi, hodně odkázaný a spoléhající na ostatní

+neohroženost, mít sílu odejít z nepříjemných situací, lhostejnost vůči odsuzování druhých

Popis

Tato esence je pro lidi, kteří se cítí zaseknutí/zaražení. Funguje jako katalyzátor pro ty, kteří vědí, čeho chtějí dosáhnout, ale nevědí, jak na to. Je pro lidi, kteří příliš spoléhají na ostatní. Podporuje nezávislost a odvahu. Tato esence je vyjímečně účinná, ačkoliv změny nemusí odpovídat těm, které očekáváme. Stejně jako Grey Spider Flower je i tato rostlina členem  Grevillea rodiny a její květy jsou tmavě červené, v barvě podobné Waratah.

Red Helmet Orchid

product_images_800x600_4_jpg_81_377_4ff164aa11642_red_helmet_orchid

— rebelantství, horká hlava, nevyřešené vztahy otec a dítě, egoismus

+ mužské pouto, sensitivita, respekt, uznání

Popis

Esence byla vyrobena v jedinečných podmínkách na Toolrunup Peak, druhém nejvyšším vrcholku v pohoří Stirling. Red Helmet orchidej pomáhá navázat pouto k dítěti nebo dětem. Pomáhá mužům vědomě přidělit hodnotný čas rodině. Vytváření této esence vyžadovalo nejen sluneční světlo, ale i měsíční, a tím přidání ženského principu, takže umožňuje navázání pouta. Je také pro nevyřešené otcovské záležitosti, které se mohou projevovat jako celoživotně se opakující vzdorovitý postoj k autoritám – policii, ředitelům škol, nadřízeným, atd. Uzdravuje náš vztah s otcem.

Red Lily

product_images_800x600_4_jpg_82_378_4ff164ee04292_red_lily

—vágnost, neurčitost, oddělenost, nedostatek koncentrace, fantazírování

+ uzemnění, koncentrace, žít v přítomném okamžiku, spojení se životem a Bohem

Popis

Red Lily je stejná květina jako posvátný lotus v budhistické tradici. Je pro duchovnost a připojení k bohu soustředěným způsobem, „s nohama na zemi“.  Má podobné vlastnosti jako  Sundew. Je pro pocit osamělosti, ne úplné, nezřetelný a rozpolcený. Kristin a já jsme se pro  tuto květinu brodili hluboko v bahně plném pijavic, želv a hadů. Taková je radost z objevování.

Red Suva Frangipani

product_images_800x600_4_jpg_83_381_4ff165510de50_red_suva_frangipani

—prvotní žal, smutek, bolest ze ztroskotání vztahu nebo ze ztráty milované osoby, emoční otřes, nepokoj

+ pocit klidu a opečování, vnitřní klid, síla k překonání a zvládnutí stavu

Popis

Tato temná, krvavě červená esence byla vyrobena na pobřeží  blízko Darwinu v severní  oblasti. Je neobvyklá v tom smyslu, že nemá tu sladkou aromatickou vůni jako ostatní Frangipanis, ale dost těžké, pižmové aroma. Její běžné jméno v Pacifiku je „Frangipani krvácející srdce“. Tato esence oslovuje tu obrovskou emoční intenzitu, obtížnost a utrpení, kterými lidé mohou procházet, když končí nějaký vztah, podobně jako konec nebo období procházení velmi krušným obdobím. Může být také použita pro enormní počáteční bolest a smutek, nad ztrátou milovaného člověka. Člověk se může cítit velmi rozrušený, ne tak sebevražedně jako u Waratahu, ale rozerván tou událostí nebo situací. Sturt Desert Pea se vypořádává s nevyřešeným žalem z minulosti.

Rough Bluebell

product_images_800x600_4_jpg_84_382_4ff165a4b31cc_rough_bluebell

— vědomé ubližování, manipulace, zákeřnost, zlomyslnost, vykořisťování

+ soucit, citlivost, senzitivita, uvolnění vnitřních vibrací lásky

Popis

Rough Bluebell pomáhá lidem plně vyjádřit vrozené vibrace lásky. Rough Bluebell je pro lidi, kteří jsou velmi manipulativní a pro ty, kteří jsou úmyslně záludní a využívají lidi, ať už zastřeně nebo otevřeně. Esence se liší od Kangaroo Paw, která je pro ty, kteří nevědomě zraňují nebo ignorují potřeby druhých. Tato esence může být pro ty, kteří hrají roli mučedníka a rádi nutí ostatní, aby se jim cítili povinováni. Jsou si vědomi toho, co ostatní potřebují, ale chtějí pro sebe lásku a zalíbení, a už je nezajímá to, aby ji vrátili nebo toho nejsou schopni.

She Oak

product_images_800x600_4_jpg_85_385_4ff165fe3c234_she_oak

— ženská hormonální nerovnováha, neschopnost početí bez zjevných fyzických příčin

+ emoční otevření pro oplodnění, hormonální rovnováha ženy

Popis

She Oak se používá na vyrovnání hormonální hladiny u žen. Je velmi blahodárná pro překonávání nevyrovnanosti a přináší ženám pocit duševní pohody. Pomůže ženám, které pociťují tíseň kvůli neplodnosti. Odstraňuje ty bloky osobnosti, které zabraňují početí. Může být také použita ve spojení s Flannel Flower, která pomůže odstranit karmické vzorce bránící početí. Ovoce tohoto stromu se velikostí velmi podobá ženskému vaječníku. Esence byla vytvořena z ženského stromu tohoto druhu.
Spolu s esencí Crowea slouží na bolestivou menstruaci.

Silver Princess

product_images_800x600_4_jpg_86_386_4ff1663f2f92a_silver_princess

— bezcílnost, skleslost, zoufalost

+ motivace, nalezení směru a smyslu života

Popis

Jedná se o vzácný eukalyptus. Ačkoliv je široce kultivován, existuje pouze jediné zbylé přirozené místo výskytu tohoto krásného stromu na žulovém podloží známém jako Boyagin Rock na jihozápadě Západní Austrálie. Žádný ze všech ostatních eukalyptů není tak přitažlivý jako Silver Princess. Tato esence přináší uvědomění si směru vlastního života. Ačkoliv nemusí vždy ukázat celoživotní plán, pomůže lidem, kteří jsou na křižovatce, ukázat, co je dalším krokem. Pomáha pochopit tento směr. Tato esence je také skvělá v případě, kdy člověk dosáhl důležitého cíle a přesto se cítí „vybitý“, s myšlenkou „je tohle už všechno, co mi to přineslo“. V tomto případě esence dává člověku náhlé porozumění nebo smysl toho, co následuje a umožní užívat si cestu k dosažení cíle.

Slender Rice Flower

product_images_800x600_4_jpg_87_389_4ff1669fb79e8_slender_rice_flower

— předsudky, zaujatost, rasismus, omezenost, srovnávání se s ostatními

+ pokora, skupinová harmonie, spolupráce, vnímání krásy druhých

Popis

Slender Rice Flower je pro osoby, které mají rasistické sklony, jsou malicherní a mají nedostatek pokory. Tyto postoje jsou mimo jiné rovněž důsledkem mnoha válek. Esence může být užívána pro společnou harmonii a řešení konfliktů, pokud individuální ega stojí v cestě. Umožňuje lepší spolupráci mezi lidmi pro společné dobro. Tato esence umožňuje jedinci uvědomit si společné božství všech lidí.
Na fyzické úrovni se používá na léčbu jizev a odstranění bloků na energetických tocích, které vznikly po úrazu, operacích (jizvy na těle).

Southern Cross

product_images_800x600_4_jpg_88_390_4ff166f565b76_southern_cross

— obětování se, stěžování, hořkost, mučednické pocity, povědomí chudoby/nouze

+ vnitřní síla, převzetí vlastní zodpovědnosti, pozitivita

Popis

Southern Cross určena lidem, kteří mají sklon cítit se jako oběť, mít dojem, že život je k nim tvrdý. Tato esence pomáhá lidem porozumět, že si vytváří všechny situace, které se jim v životě přihodí a že je mohou změnit, pokud změní svoje myšlení.

Spinifex

product_images_800x600_4_jpg_89_393_4ff16757d4351_spinifex

—být obětí nemoci a nemít nad ní kontrolu

+posílení emočního pochopení nemoci

Popis

Spinifex je původní tráva, které se daří v suchých a polosuchých oblastech vnitrozemí Austrálie. Je to první esence vyrobená z travnatých druhů. Je pro ty, kteří mají pocit, že jsou obětí a nemají kontrolu nad svou nemocí, zvláště pro ty u nichž přetrvávají nebo se opakují příznaky.
Na fyzické úrovni se používá při problémech na kůži – puchýře, odřeniny atd.

Sturt Desert Pea

product_images_800x600_4_jpg_90_394_4ff167bf3dc3d_sturt_desert_pea

— emoční bolest, hluboké vnitřní rány a bolest s tím spojená, hluboký žal, zármutek

+ nechat odejít, spouštěč přirozeného uvolnění dlouho zadržovaného zármutku

Popis

Sturt Desert Pea je rostlinný symbol jižní Austrálie. Esence je určena na hluboká zranění a smutek. Tato rostlina se objevuje ve spojitosti se smutkem a žalem v minimálně třech domorodých legendách. Je to jedna z nejmocnějších esencí a jako mnohé další australské esence, může i ona pomoci člověku k úžasným změnám v jeho životě.

Sturt Desert Rose

product_images_800x600_4_jpg_91_397_4ff168270f853_sturt_desert_rose

— pocit viny, lítosti, nízké sebevědomí, výčitky svědomí

+ schopnost následovat své (zdravé) přesvědčení, odhodlání k tomu udělat to, co člověk ví, že je třeba udělat, upřímný sám k sobě, integrita

Popis

Tato esence je určena pro pocit viny. Pomáhá rovněž schopnosti dodržovat vlastní vnitřní přesvědčení a zásady. Pomáhá napravit poškozenou sebeúctu, která byla zničena činy z minula, za které máte pocit viny. Používá se na problémy v oblasti sexuality.

Sundew

product_images_800x600_4_jpg_92_398_4ff1687332b3d_sundew

— vágnost, neurčitost, oddělenost, nedostatek koncentrace, fantazírování

+ pozornost na detaily, uzemnění, koncentrace v přítomném okamžiku, neodkládat věci na později

Popis

Tato esence je pro osoby, které jsou vágní a nerozhodné a nevěnují pozornost detailům. Pro ty, kteří inklinují lehce se vzdávat, pokud je třeba něco udělat. Esence je bude udržovat v přítomnosti. Je pro ty, kteří inklinují k dennímu snění, roztržitosti nebo drogám. Tuto purpurovou masožravou rostlinu nacházíme ve vlhkých, bažinatých oblastech. Má delší stonek s jemnými květy.

Sunshine Wattle

product_images_800x600_4_jpg_93_401_4ff168d84262e_sunshine_wattle

— „zaseknutí se v minulosti“ (velké těžkosti v minulosti), očekávání ponuré budoucnosti, přenos negativních zkušeností do přítomnosti, vnímání těžkostí

+ schopnost znovu uvidět krásu života, radost, vzrušení, přítomný okamžik, optimisticky vzhlížející k budoucnosti

Popis

Esence je určena lidem, kteří prožili těžkou minulost a přetrvávají v ní. Přenášejí svoje negativní zkušenosti z minulosti do přítomnosti. Život se jim zdá chmurný a plný námahy. Pokud se podívají na život, vidí jej pouze v černých barvách, těžké časy a zklamání pokračují do budoucnosti. V případě pozitivních účinků tito lidé budou vidět krásu, radost a vzrušení v přítomnosti a optimisticky budou očekávat budoucnost.

Sydney Rose

product_images_800x600_4_jpg_94_402_4ff1691ec9f3d_sydney_rose

— oddělenost, opuštěnost, nebýt milován, morbidní myšlenky

+ uvědomění si, že všichni jsme „jeden“, pocit bezpečí, jednoty, soucit, láska k druhým

Popis

Sydney Rose je rostlina, která je nachází v blízkosti Sydney. Květ o 4 okvětních listech má velmi sladkou aromatickou vůni. Esence byla vyrobena 19. srpna 1999. Sydney Rose trvala na tomto dni, žádná jiná rostlina nebyla tak žádostivá a důsledná. Tento datum představuje první den velmi důležitého cyklu transformace pro lidstvo. Léčivé kvality esence jsou klíčové pro tuto novou vývojovou fázi našeho vědomí. Esence umožní uvědomit si na velmi hluboké emoční úrovni, že neexistuje žádná separace mezi lidmi. Všichni jsme jeden celek. Já jsem stejný, jako každý druhý člověk, jsou pouze jiná část celku s rozdílnými zkušenostmi. Již před 2000 lety Ježíš hlásal: „Existuje pouze jedna láska, co uděláš druhým, je stejné jako, když to děláš sám sobě“.

Tall Mulla Mulla

product_images_800x600_4_jpg_95_405_4ff1699713777_tall_mulla_mulla

— samotářství, stres z konfrontace s druhými, strach z interakce s druhými lidmi, nesnadné být v přítomnosti druhých

+ uvolnění se v přítomnosti druhých, pocit bezpečí, odvaha k sociálním interakcím

Popis

Tall Mulla Mulla byla vyrobena v oblastech Olgas nebo Kata Tjuta. Je to malá vzpřímená letnička s dlouhými růžovo-purpurovými okvětními lístky. Je určena lidem, pro které není snadné být s ostatními. Dávají přednost své vlastní společnosti a mají rádi, když jsou sami ale postrádají emocionální růst, který vzájemnost s ostatními může přinést. V emocionální rovině se příliš nepohybují mezi lidmi, protože to pociťují jako namáhavé a nepříjemné. Obtížně zapadnou mezi ostatní. Zůstávají sami, v prostředí, které znají a ve kterém se mohou vyhnout konfrontaci s ostatními. Často vynakládají velké úsilí k tomu, aby si zachovali svůj klid, i když to někdy může znamenat souhlasit nebo říkat věci, kterým nevěří. Zůstávají často uzavřeni v tom, co znají a neotevírají se novým podnětům.

Tall Yellow Top

product_images_800x600_4_jpg_96_406_4ff169e986499_tall_yellow_top

— odcizení, pocit osamělosti, izolace od všech/všeho

+ pocit sounáležitosti, přijmutí sebe a druhých, nalezení „domova“, schopnost říci si druhým – požádat o podporu

Popis

Tato esence je určena pro odcizení. Pro případy, kdy osoba postrádá pocit vztahu, náležitosti k rodině, práci, zemi, k sobě apod. Často jako následek tohoto odcizení hlava nebo intelekt převažuje nad srdcem. Protože se v tomto stavu často nachází lidé po dlouhou dobu, je třeba užívat Tall Yellow Top po delší dobu, někdy až 6-8 týdnů bez přestávky. V tomto stádiu je důležité získat podporu ostatních. Buďte trpěliví, pokud účinky působení této esence budou přicházet pomalu. Výborné výsledky opravdu stojí za to.

Turkey Bush

product_images_800x600_4_jpg_97_409_4ff16a6e29b20_turkey_bush

— zablokování kreativity, nedůvěra ve své vlastní kreativní schopnosti

+ inspirace, kreativní vyjádření se, koncentrace, důvěra ve vlastní umělecké schopnosti

Popis

Tato esence byla vyrobena v oblasti Katherine Gorge, v horní části Austrálie. V této oblasti se nalézají nejstarší známá světová umělecká díla ve formě domorodých skalních maleb. Jelikož je tato esence určená k podpoře kreativity, je příznačné, že byla vyrobena právě tady. Je vhodná jak pro začátečníky, tak pro umělce. Turkey Bush umožňuje vyladit vyšší já a pomáhá překonat zábrany v tvořivosti a nedostatek odvahy. Přináší touhu vyjádřit tvořivost a nechat ji prýštit.

Waratah

product_images_800x600_4_jpg_98_410_4ff16ac8709a6_waratah

— zoufalství, ztráta naděje, neschopnost reagovat na krizi

+ kuráž, houževnatost, adaptabilita, silná víra, posílení pudu sebezáchovy

Popis

Pro člověka, který prochází obdobím „temnoty duše“ a je naprosto zoufalý. Dá mu sílu a odvahu zdolat krizi a dodá mu schopnosti aby ji překonal. Uzdravující účinek rovněž posiluje a upevňuje tyto schopnosti přežít. Je určena pro naléhavé situace a těžké úkoly. K silným léčivým účinkům často stačí pouze 4-5 dní.
Waratah se používá v případě, že je člověk na dně, dodá energii.

Wedding Bush

product_images_800x600_4_jpg_99_413_4ff16b2bc4cce_wedding_bush

— těžkosti s přijmutím závazku, vazby

+ závazek ve vztazích, k svým cílům, věnování se smyslu života

Popis

Wedding Bush je pro lidi, kteří mají problémy, aby se angažovali ve vztazích, ať už osobních, společenských nebo pracovních. Tato esence může být používána také tehdy, když lidé vstupují do svazku nebo partnerství. Je obvykle používána lidmi, kteří odcházejí z jednoho vztahu do jiného nebo když pomine prvotní přitažlivost.

Wild Potato Bush

product_images_800x600_4_jpg_100_414_4ff16b7117251_wild_potato_bush

— pocit vlastní tíhy a potřeba „vystoupit“, frustrace, fyzická limitace

+ schopnost posunout se dál, svoboda, entuziasmus

Popis

Tato esence je pro ty, kteří se cítí těžkopádně a potřebují vykročit ze svého starého já, ale mají pocit, že je to obtížné. Pomáhá jim pokračovat v životě s znovunabytým nadšením. Tito lidé pociťují svoje fyzické tělo jako břemeno. Rovněž pomáhá překonat pocity fyzického omezení.

Wisteria

product_images_800x600_4_jpg_101_417_4ff16c1ce8d90_wisteria

—hlavně ženy, pocit nepohodlí při sexu, neschopnost uvolnění se, strach z fyzické intimity

+ radost a prožitek ze sexu, zvýšení sensitivity, otevřenost, něžnost

Popis

Tato esence je pro ženy, které se cítí nespokojené se svou sexualitou. V některých případech může být prospěšné užívat jí spolu s Fringed violet, zvláště pro ty, které mají nešťastné sexuální zkušenosti. Wisteria také prospívá osobnostem s výraznými mužskými prvky („macho male personality“) a dovoluje jim více si uvědomit jejich jemnosti a ženských prvků. Flannel Flower, na druhé straně, pomáhá mužům vyjadřovat jejich ženské aspekty.

Yellow Cowslip Orchid

product_images_800x600_4_jpg_102_418_4ff16c5eaf74b_yellow_cowslip_orchid

—kritika, odsuzování, byrokracie

+ humanitární zájem, nestrannost, nepředpojatost v emocích, konstruktivní pohled na věc

Popis

Žlutá barva symbolizuje intelekt a vzdušný živel. Tato rostlina má velmi společenskou a družnou přirozenost a často ji nacházíme, jak roste v trsech. Vzdušný živel značně souvisí se společenským řádem, skupinovou aktivitou a harmonií. Pokud chybí rovnováha, pak se projevuje přílišné hodnocení a kritičnost.