Konzultace

Pomáhám lidem, kteří cítí, že dosavadní život chtějí změnit, ale sami nevědí jak.

Věřím, že každý člověk je obdařen dostatečnými schopnostmi ke zdolávání překážek, které mu život staví do cesty.

Při konzultacích v pravidelném čase, můžete naslouchat svým potřebám a porozumět motivům svého chování. Společně můžeme objevovat nové možnosti a hledat řešení s důrazem na Vaší individualitu a jedinečnost.

V bezpečném prostoru můžete otevřít svá témata a nahlédnout na situaci z jiného úhlu pohledu a to za plného respektu k Vašim prožitkům, názorům a zkušenostem.

Je možné, že nastanou i okamžity kdy budete chtít spolupráci vzdát a již v terapii nepokračovat nebo Vám prostě něco nesedne. Je to normální a přirozené. A je naprosto v pořádku o tom při našich setkáních mluvit.

Účinnost terapie se mimo jiné odvíjí od síly vztahu mezi terapeutem a klientem. Pokud si lidsky nesedneme nebo ani po několika setkáních neuvidíme žádný posun, pojďme si otevřeně říct, že naše spolupráce nefunguje. Budu ráda, pokud zůstanete i nadále otevření dalším možnostem a vyzkoušíte i jiné směry a terapeuty. Budete-li mít zájem, mohu Vám poskytnout kontakty.

Při konzultacích nejčastěji hledáme odpovědi na tyto témata:

 • Osobního rozvoj, sebepoznání
 • Zvýšení sebeúcty a sebedůvěry
 • Zvládání životních etap: krize středního věku, narození dítěte, odchod do důchodu
 • Práce s emocemi (strach, vztek, smutek)
 • Práce na důležitých vztazích
 • Vyhoření a přepracování
 • Práce s časem a se sebou samým
 • Zvládání stresu
 • Nácvik relaxací
 • A jiná Vaše témata
 

  sezení trvá 50 minut a stojí 800,-Kč

1x týdně nebo 1x za čtrnáct dní. V případě Vaší potřeby a s ohledem na konkrétní problém lze dobu trvání a frekvenci upravit.


 • Plně se hlásím k etickému kodexu.
 • Svou práci pravidelně superviduji a dále se profesně vzdělávám
 • Mám občanskou oznamovací povinnost dle z. č. 40/2009 Trestního zákoníku.
 • Toto není zdravotnické zařízení ani psychologické pracoviště. Proto si vyhrazuji právo klienta odmítnout, případně shledám-li, že jeho stav vyžaduje lékařskou péči, odkazuji klienta na další odbornou pomoc mimo toto pracoviště.
 • Nejsem vázána smlouvou se zdravotní pojišťovnou, a proto jsou mé služby placené přímo klientem.