O koučování

V koučinku se vychází z ověřené skutečnosti, že každý člověk je obdařen dostatečnými schopnostmi ke zdolávání překážek, které mu život staví do cesty. Problém však bývá v tom, že člověk často podléhá pouze subjektivnímu a mnohdy nepříliš optimistickému názoru, že není schopen danou překážku překonat, že pro něho, zvláště pro něho osobně, jsou některá přání nedosažitelná. Ocitá se tak v bludném kruhu ustálených úvah, což je pak příčinou pocitů zklamání a mnohdy vede ke ztrátě dostatečné sebedůvěry přerůstající někdy až v pocity úzkosti a marnosti.

Úlohou kouče je vhodným vedením rozhovoru a kladením otázek dovést klienta k jeho vlastnímu poznání svého potenciálu a schopností, jež v sobě má, jeho skutečných možností a pro něho odpovídajícího způsobu řešení daného problému a jeho vlastní cesty k dosažení požadovaného cíle.

Právě v tomto směru je koučink výjimečný, neboť klientovi nejsou vnucovány jemu zcela cizí názory či myšlenky. Je plně respektována jeho osobnost a je veden cestou pozitivního, realistického a konstruktivního uvažování, takže sám tak dochází k vlastnímu názoru na řešení daného problému pro něj nejvhodnějším způsobem.

Koučink tedy není běžným rozhovorem, ale má pevnou strukturu a jasně stanovená pravidla.

Při koučování nejčastěji řešené problémy obvykle souvisí s hledáním odpovědi na některou z následujících otázek:

 • Stojíte před vážným rozhodnutím, ale nevíte co a jak?
 • Současné zaměstnání Vás sice neuspokojuje, ale konečné rozhodnutí stále odkládáte?
 • Cítíte potřebu vyjasnit si opravdový důvod, proč děláte, co děláte?
 • Chybí Vám opravdová motivace k Vaší práci?
 • Uvědomujete si, že nějaká životní změna je potřebná, ale neumíte přesně definovat co a jak?
 • Radši byste věci už konečně řešil/a dle svých představ, ale přemýšlíte, co by tomu řekli ostatní?

Podobných otázek by bylo možné uvést samozřejmě více, přesto by nebyl podán skutečný obsah všech konkrétních témat každého jedince. Je zde třeba vzít v úvahu, že každý člověk má prostě ten „svůj problém“, na který navíc nahlíží ze svého úhlu pohledu. Je proto nemožné uvést jasný a ucelený obsah problematiky, kterou se při koučování zabýváme.

Cena více zde

V případě vzájemné dohody, bude naše spolupráce probíhat následujícím způsobem:

 • Ideálním stavem jsou samozřejmě osobní setkání, tj. tváří v tvář, ale v případě potřeby lze k těmto účelům využít i některé komunikační prostředky, jako např. telefon nebo skype.
 • Délka sezení je doba 50 minut jedenkrát týdně nebo jedenkrát za čtrnáct dní.
  V případě Vaší potřeby a s ohledem na konkrétní problém lze dobu trvání a frekvenci přiměřeně upravit.
 • Počet sezení se odvíjí od tématu a jeho závažnosti. Je třeba si uvědomit, že úspěšnost koučinku je závislá na dobré vzájemné a průběžné spolupráci. Nejde pouze o několik málo hodin, během kterých je člověk schopen něčemu se naučit, ale jde především o důkladné osvojení si naučeného a následné skutečné uplatňování toho v životě. Teprve potom lze zaznamenávat skutečné výsledky, určitý posun vpřed. Člověk tak začne skutečně chápat význam této spolupráce a uvědomovat si rovněž vlastní přínos koučinku.
 • Jako certifikovaný kouč se řídím kodexem ICF. Vztah mezi koučem a klientem je důvěrný.

DOMLUVIT SI SCHŮZKU