Ceník

Individuální konzultace
osobně, online
1000 Kč
50 min
Večerní relaxace
skupina min. 4 osob - max. 10 osob
300 Kč
setkání
Terapie mezi stromy
individuální setkání v parku nebo v lese
1890/2990 Kč
90 min/180 min

Další informace a podmínky spolupráce

             Přijímám nové klienty

  • Pracovní doba dle objednání.
  • Počet setkání, frekvence spolupráce záleží na domluvě, individuální situaci a potřebách klienta – od jednoho setkání až po dlouhodobé pravidelné vedení (terapie, osobní rozvoj).
  • Platba prozatím probíhá v hotovosti vždy po ukončení sezení nebo předem na účet: 1248618036/3030 (do zprávy příjemci uveďte své příjmení a datum konzultace).
  • Zrušení domluveného termínu - pokud budete potřebovat zrušit nebo přesunout domluvený termín, informujte mě prosím min. 48h předem. Pokud se na domluvený termín nedostavíte nebo sezení zrušíte v kratší době než 48 hodin před sezením, je třeba cenu za konzultaci uhradit.

Důvěrnost sdělení: Informace sdělené v průběhu terapie se považují za důvěrné a terapeut se zavazuje k mlčenlivosti. Výjimkou jsou situace, kdy by klient-ka ohrožoval-a na životě sám sebe nebo druhé. Dále situace vyplývající ze zákona (např. ohlašovací povinnost u některých trestných činů).

Terapeut pravidelně konzultuje svoji terapeutickou práci se svým supervizorem, to vše anonymně, aby chránil soukromí klienta-ky. Pokud si klient-ka přeje, aby některá témata zůstala přísně důvěrná, sdělí to terapeutovi.

Hranice profesního vztahu: Terapeutický vztah je vymezený účelem, prostorem a časem. Terapeut a klient-ka se schází v předem dohodnutém prostoru. Mimo tento bezpečný prostor se nesetkávají. Konzultace probíhají v předem určený den a hodinu. Vztah mezi terapeutem a klientem je vymezený účelem setkávání (tzn.terapie nebo osobní rozvoj). Nejedná se tedy o vztah kamarádský, partnerský, ani milenecký. Tyto hranice zůstávají zachovány i po ukončení terapie.

Zrušení konzultace: Odvolání konzultace je možné učinit nejpozději 48h před začátkem konzultace. Pokud se tak nestane, má terapeut nárok na úhradu konzultace v plné výši sjednané ceny. Pokud se terapeut na danou konzultaci nedostaví či se neomluví min 48h před smluvenou konzultací, má klient-ka právo na další konzultaci zdarma.

Limity spolupráce: Lze dosáhnout jen takového cíle, který je v dané situaci reálný (s ohledem na životní podmínky klienta-ky, vývoj osobnosti aj.). Terapeut se zavazuje zodpovědně využívat všech svých znalostí a dovedností ve prospěch klienta v souladu s etickým kodexem.

Ukončení dlouhodobé terapie: Klient-ka má právo kdykoli od spolupráce odstoupit. V případě dlouhodobé terapie se však zavazuje své rozhodnutí v předstihu oznámit svému terapeutovi.