O mně

Svým klientům nabízím bezpečné a přijímající prostředí, kde mohou naslouchat svým potřebám a objevovat kým jsou.
 • Komplexní psychoterapeutický výcvik ve strategické a systemické kooperační a komunikační psychoterapii a hypnoterapii Miltona H. Ericksona (Institut HERMÉS Praha, MUDr. F. Matuška), 800 hodin
 • Výcvik v systemické supervizi a koučování (Institut HERMÉS Praha, MUDr. F. Matuška), 500 hodin
 • Psychologické vzdělání pro psychoterapeuty absolvuji v Českém institutu biosyntézy akreditovaném Evropskou asociací pro psychoterapeuty (EAP), 128 hodin
 • Absolvovala jsem výcvik v krizové intervenci tváří v tvář (Remedium), 142 hodin
 • Koučovací výcvik v Koučink Centrum s.r.o., 94 hodin
 • Mindfulness 8týdenní program
 • Autogenní trénink
 • Relaxační techniky
 • Práce s tělem v psychoterapii
 • Práce s imaginací, symboly a tělesným prožíváním v poradenském procesu
 • Magisterské studium jsem ukončila na Univerzitě Jana Amose Komenského
 • Jsem součástí projektu Terapie mezi stromy.

 • Plně se hlásím k etickému kodexu.
 • Svou práci pravidelně superviduji a dále se profesně vzdělávám
 • Mám občanskou oznamovací povinnost dle z. č. 40/2009 Trestního zákoníku.
 • Toto není zdravotnické zařízení ani psychologické pracoviště. Proto si vyhrazuji právo klienta odmítnout, případně shledám-li, že jeho stav vyžaduje lékařskou péči, odkazuji klienta na další odbornou pomoc mimo toto pracoviště.
 • Nejsem vázána smlouvou se zdravotní pojišťovnou, a proto jsou mé služby placené přímo klientem.